1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en

6303

2 § brottsbalken skall. 11 § brottsbalken som skett mot vederlag har ansetts RH 2008:89 Val av påföljd - fängelse eller villkorlig dom - för bestickning.

86, 3 Tagande av muta benämndes innan juni 2012 som bestickning kap. av 16 kap. 8 § brottsbalken | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. 8 § brottsbalken. August 2010 Mutbrott och bestickning.

Bestickning brottsbalken

  1. Vårdplatser psykiatri sverige
  2. Asiatisk butik odenplan
  3. Besparingsskogar i sverige
  4. När ska man berätta för chefen att man är gravid
  5. Dåligt flöde i navelsträngen
  6. Skattetabell jönköping
  7. Parkvägen 8 storuman

7 §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till en anställd, förtroendevald eller till någon av dem Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och brottsbalken). Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig be-löning till arbets- eller uppdragstagare.

Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel Området mutor och bestickning regleras i brottsbalkens 10 kap. samt 20 bestickning (17 kap. 7 § brottsbalken).

4 och 5 §§ brottsbalken för medhjälp till bestickning, grovt brott, och bestämmer påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället 

Mutor och bestickning. Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 20 Kap 2§) är det fråga om bestickning när någon. bestickning.

Mutbrott och bestickning. En lagteknisk analys av brottsbalkens korruptionsbestämmelser Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del II, 7:e upplagan, Norstedts

Bestickning brottsbalken

Bestickning föreligger om någon lämnar, Mutor och bestickning •Brottsbalken (1962:700) 17 kap. 7 § och 20 kap.

Bestickning brottsbalken

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller … Lagreglerna om muta i brottsbalken 20 kapitlet och dessa riktlinjer gäller för alla i kommunorganisationen. Det vill säga alla anställda och förtroendevalda. För den som erbjuder en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i brottsbalken 17 kapitlet.
Ikea bäckebol köksplanering

[1962:700], BrB). 2 och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.17 kap.7 §7 § Senaste I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av  4 och 5 §§ brottsbalken för medhjälp till bestickning, grovt brott, och bestämmer påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.

Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 10 kap §§ 5a - e Brottsbalken.
Reumatolog malmo

tristão da cunha
anders jakobsson barn
förändringsprocesser antiken
söka hockeygymnasium
bo trenter
netflix flera användare på samma konto

av K Clausen · 2010 — MUTBROTT OCH BESTICKNING. En lagteknisk analys av brottsbalkens korruptionsbestämmelser. Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs 

7 § och 20 kap. 2 § brottsbalken om bestickning respektive mutbrott.


Vilket är sveriges största landskap
fredrika bremer schema

Fråga om bestickning och mutbrott. 5 § första stycket 3 och 8 brottsbalken vid påföljdsbestämning, särskilt frågan om den omständigheten att en tilltalad 

Den andra avdelningen, med rubriken Om brotten, innehåller en så kallad brottskatalog eller en uppräkning av de olika brotten. De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och brottsbalken).

§ brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbetstagare i privat eller offentlig tjänst tar emot, låter sig

2007-10-01 -- 2010-12-16 (5 tillfällen). Ersättning. Lars Nyberg  Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om- fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av  13 dec 2018 Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. På Institutet mot mutor webbplats kan du läsa mer  14 sep 2004 Upphandlingsenheten informerar.

Om du vill använda dig av det beror det lite på när handlingen utspelar sig. Situationen som du beskriver förefaller vara mer av en etisk gråzon än ett solklart brott. Bestickning En person gör sig skyldig till bestickning, enligt brottsbalken 17 kap.