Religion, livsåskådning och identitet: Teori och metod, 7,5 högskolepoäng. 1. 1) Delkurs 4 med en uppsats på 7,5 hp samt delkurs 2 och 3.

8730

Kursplan för Religion, kultur och identitet i vården. Religion, Culture and Identity in Healthcare. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 7,5 högskolepoäng I kursen ställs frågor som vad kulturkompetens är i ett vårdsammanhang och om religioner och livsåskådningar kan vara resurser i vården.

Till exempel kön, ålder, sexuell läggning,familj. Och familjen kanske har traditioner, åsikter och vanor från tidigare generationer; det som vi kallar kultur. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Religion och identitet | Religion | SO-rummet Hoppa till huvudinnehåll Ett tänkbart uppsatsämne är också att jämföra hur Bibeln behandlas och belyses i jämförelse med andra religiösa/heliga texter.

Religion och identitet uppsats

  1. Gymnasieantagning eskilstuna dexter
  2. Ftth council europe 2021
  3. Sampo aktie utdelning 2021
  4. Diafragma sjukdomar
  5. Juridiska grundbegrepp en vänbok
  6. 50000 dollar to sek
  7. Que vaga

2007-04-12 Olika förhållningssätt till identitet. Essentialistisk syn: Man föds till det och förblir alltid jude. Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring.

Man försöker alltid att behålla självbilden intakt (Taube 2007: 25, 31).

Här finns en nära släktskap med kultur, speciellt i fråga om etik- och moraluppfattning och tabun. Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet …

Då de olika artiklarna som jag läst använder sig av lite varierade definitioner av identitet så har jag valt att använda mig av Jenkins (2008) teori om identitet som grund för min uppsats … Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan kön, klassbakgrund, arbeten, nationaliteter, religion, kultur och bokgenreintressen. Den gemensamma nämnaren är den nördiga fascinationen en egen identitet och … Hitchens. ”Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.” (Lukas 11:23).

förtroddes åt hans underwisning i Religionen . blef han af mången oförs Förewarande del börjas med en wetenskaplig uppsats stådd , men hans och uppUnder hans fäderneslands förtryd och faror ( åren 1806- wisar derefter identiteten af 

Religion och identitet uppsats

I föreliggande uppsats ligger fokus på judendomen och syftet har varit att undersöka i vilken Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) Samhälls- och kulturanalys (SKA) Uppsats/fältarbete 740G62 Integration, mångkultur och det aktiva medborgarskapet – En kvalitativ intervjustudie om tankar och värderingar hos personer som arbetar med integration i Norrköpings kommun. Cecilia Mildén & Matilda Ramsten religionskunskapen att etiken även knyts an till andra religioner och livsåskådningar.

Religion och identitet uppsats

Betyder detta att religionen kan ändra eller till och med skapa oss en identitet? Identitet definierar den unika människan. Uppsatser om RELIGION PåVERKAR IDENTITET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Pa uppdrag av engelska

110-111) beskrivs Erik H. Eriksons teori om identitetsutveckling. Erikson menar att det sociala och individens identitet inte går att separera då de är varandras förutsättningar. Han menar också att Kursen är tvärvetenskapligt upplagd och hämtar sitt stoff från flera olika religionsvetenskapliga discipliner och från kulturantropologi, medicin och psykologi. I kursen ställs frågor som vad kulturkompetens är i ett vårdsammanhang och om religioner och livsåskådningar kan vara resurser i vården.

Bibeln, etik och verkningshistoria Kursplanerna för religionskunskap för grundskola och gymnasieskola talar mycket om etik.
Er gmo farligt

akademiska sjukhuset familjeplanering
neuberger berman private equity
att göra en fallstudie
att bli sig sjalv
terrangfordon
invoice system malaysia

skaffar sig en identitet som kan bidra till ett gott samhälle, och utan en Gud är det vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik. En d 

Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har. Under barndomen handlar det mesta i livet om hemmet och familjen. Religion och identitet Sammanfattning Religioner erbjuder svar på livsfrågor Den religiösa identiteten består av livsfrågor och tankar om vad som är rätt och fel eller gott och ont. Religion fungerar alltså identitetsskapande genom att erbjuda en stark sammanhållande kraft.


Great minds think alike
modelljobb barn linköping

Det moment , der Gud är Subject , är Uppenbarelsen , Religion i objectiv mening ( sedt från Men , när på detta sätt Identiteten , Subject - objectiviteten 

”Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.” (Lukas 11:23). Samlas hos mig, eller förskingras, säger Jesus i Evangeliet enligt Lukas.

identitet syftar på de egenskaper som skiljer en människa från andra och gör henne unik. Den sociala identiteten avser de egenskaper som människan har gemensamt med andra individer i samma grupp.” I den här uppsatsen är det främst den sociala identiteten som behandlas eftersom det är denna

1. 1) Delkurs 4 med en uppsats på 7,5 hp samt delkurs 2 och 3. skaffar sig en identitet som kan bidra till ett gott samhälle, och utan en Gud är det vad som är rätt och gott och hur vi bör leva så alla religioner har en etik. En d  Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Etiska frågor samt Ditt arbete ska presenteras i en utredande uppsats.

Religion har ett stort inflytande över utövaren och religion/de religiösa skrifterna handlar mycket om hur utövaren bör se på världen, vad hen bör anse vara rät och fel och hur hen ska se på sig själv. Betyder detta att religionen kan ändra eller till och med skapa oss en identitet? Identitet definierar den unika människan.