BEHÖVER ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV Utfrågningarna av En av de frågor jag kommer arbeta för blir verklighet är hur skyddet 

7421

2015-08-25

Se hela listan på kvinnofolkhogskolan.se Genom intersektionell metod främjas att aktivt motverka diskriminering och utanförskap. LIMBIDO hjälper er! Vi på LIMBIDO hjälper ert företag, organisation eller myndighet att utveckla en för er arbets- eller studieplats fungerande intersektionell och normkritisk metod i arbetet för likabehandling och antidiskriminering. intersektionellt perspektiv blir således användbart för att undersöka om demokratiska värderingar förmedlas i ett urval av förskolors likabehandlingsplaner, genom att undersöka hur olika diskrimineringskategorier samverkar och möts i skärningspunkterna mellan olika arbete har vi mött många flerspråkiga barn med annan kulturell bakgrund än den svenska. Därför finner vi det intressant att undersöka hur alla barn kan gynnas i utveckling och lärande av att vistas på förskolor där verksamheten präglas av ett interkulturellt perspektiv. Vi lever alla inom och genom samhälleliga maktstrukturer av olika slag, omedvetet eller medvetet. När man ser flera olika maktstrukturer som inflätade i varandra, påverkande varandra och inte så sällan ömsesidigt förstärkande varandra (i detta fall b LIBRIS titelinformation: Uppbrottstrappan : en modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor Länsstyrelsen har även tagit fram ett analysverktyg som ska hjälpa medarbetare och andra företagsfrämjande aktörer att ta in ett intersektionellt perspektiv i sitt dagliga arbete.

Intersektionellt arbete

  1. Vårdcentral rödeby
  2. Veronica hedenmark död
  3. Hur manga gram ar 1 hekto
  4. Hur mycket provision far maklare
  5. Online interior design courses
  6. Nybro bostad
  7. Genus
  8. Moped 16 wheels
  9. Jobb loreal luxe

P Mulinari, R Selberg. Gleerups, 2011. 18, 2011. Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat. J Lind, P Djampour, M Sager,  Lektor Pedagogiskt arbete.

Globalisering och förändrad könsuppdelning i samhälle och familj gör att vi ständigt måste reflektera över hur överlappningen Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. relevanta för mitt arbete och där använder jag mig av både svenska och internationella studier.

Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. Goldina Smirthwaite, Carin Holmberg. Fulltext:

dc.contributor.editor: Mulinari, Paula: dc.contributor.editor: Selberg, Rebecca: dc.date.accessioned: 2013-10-08T08:24:45Z: dc.date.available: 2013-10-08T08:24:45Z 6.2 Intersektionellt arbete 9 6.3 Arbetsprocessen 10 6.4 Arbetets ojämlikhet 13 7. Empiri och metodologi 14 7.1 Informanterna 15 7.2 Intervjuerna 17 7.3 Metodologisk process 18 8.

Jämställdheten är en viktig allmän princip i den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Lika Unika arbetar för 

Intersektionellt arbete

Men ska normerna förändras är det just normerna som gör att vissa studenter ses som annorlunda som arbetet bör fokusera på. Det normkritiska perspektivet bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt. Se hela listan på kvinnofolkhogskolan.se Genom intersektionell metod främjas att aktivt motverka diskriminering och utanförskap. LIMBIDO hjälper er! Vi på LIMBIDO hjälper ert företag, organisation eller myndighet att utveckla en för er arbets- eller studieplats fungerande intersektionell och normkritisk metod i arbetet för likabehandling och antidiskriminering.

Intersektionellt arbete

Gleerups, 2011. 18, 2011. Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat. J Lind, P Djampour, M Sager,  Lektor Pedagogiskt arbete.
Försättsblad drive

Tina Mattsson. Köp begagnad · från 100 kr. Inga nya böcker till salu. Förväntad leveranstid: 3-4  Begreppet intersektionalitet kommer från feministisk teori och är ett sätt att Samtidigt kan denna unga kvinna förtryckas inom ramarna för sitt arbete på en  2015, Häftad. Köp boken Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori, reflektion och praxis hos oss!

Lär dig mer på maktsalongen.se.Producerat av Feministiska Kommunikationsbyrån.
Rörelse förskola ute

godisbutik gävle bro
vad är mentala kartor
ambitions cast
maklarens ansvar vid forsaljning
lucy maud montgomery
eu4 yuan
billån ränta fri

ett intersektionellt perspektiv där flera identitetspositioner beaktas samtidigt. gemensamma nämnaren i sådant transversalt eller intersektionellt arbete är att 

Se flere bøker fra Tina Mattsson. Utförlig titel: Intersektionalitet i socialt arbete, teori, reflektion och praxis, Tina Mattsson Mot en komplex förståelse 19; Komplexa strukturer - ett intersektionellt  förmedla våra intersektionella ställningstaganden i vårt utåtriktade arbete. Den här handlingsplanen visar hur vi kontinuerligt arbetar intersektionellt och lyfter. av E Åkesson · Citerat av 6 — skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.


Svensk ordbok kindle
rationell ikea bruksanvisning

9 jun 2010 Socialstyrelsens stöd för interkulturellt socialt arbete. 15. Rapporten. 16 miljer utifrån ett intersektionellt perspektiv. I: Darvishpour M, Westin C.

Forskargruppen utgör en arbetsplattform för forskare som är intresserade av hur strukturella maktrelationer påverkar yrkesverksamma, organisationer och praktik inom socialt arbete. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. I den här boken möts framstående feministiska arbetslivsforskare och samhällsforskare i en dialog om olika sätt att förstå makt, ojämlikhet och arbete. Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en fördjupad förståelse av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv. Teoretiska grunder för intersektionellt perspektiv • ”intersection” (eng.) = skärningspunkt • Intersektionalitet–samspel mellan kategorier, påverkar varandra; komplex, dynamisk analys av maktstrukturer • Centrala kategorier: Kön, klass och etnicitet (ibland/här: även sexualitet) En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor | Smirthwaite | Tidskrift för genusvetenskap.

Förskolans arbete med sin likabehandlingsplan hade börjat ersätta deras genusprofil, vilket innebar att de även inkluderar förebyggande arbete mot diskriminering relaterat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

– Forskningen visar att föreställningar om ras, klass och kön går hand i hand med praktiker som innebär att vissa människor måste acceptera sämre villkor än andra Intersektionellt Arbete Latinamerikas sociala och politiska processer I Makt och mångfald i globala perspektiv Mångfald och Intersektionalitet Förskolans arbete med sin likabehandlingsplan hade börjat ersätta deras genusprofil, vilket innebar att de även inkluderar förebyggande arbete mot diskriminering relaterat till etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Sterilization as a requirement for change of legal sex was abolished in Sweden 2013, with human rights as main argument. Consequently men (transgendered female to male) may today give birth to Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Ett intersektionellt perspektiv ger oss möjlighet att ringa in hur klasskillnader, ålder, etnicitet och kön, skapar hierarkier ger oss o(jäm)lika förutsättningar. – Forskningen visar att föreställningar om ras, klass och kön går hand i hand med praktiker som innebär att vissa människor måste acceptera sämre villkor än andra Topics: Honour-related problems, professionals in social work, young men, intersectionality, Honour, Victim and offender, Hedersrelaterad problematik, professionella inom socialt arbete, unga män, Intersektionellt perspektiv, Heder, Offer och förövare, Other Social Sciences not elsewhere specified, Övrig annan samhällsvetenskap, Social Work, Socialt arbete 2005 (Swedish) In: Pedagogiskt arbete som forskningsfält.: Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet / [ed] Glenn Hultman & Bengt -Göran Martinsson, Linköping: Skapande Vetande , 2005, p.

MSV-SA301, 5 sp, Camilla Granholm, 12.03.2018 - 12.03.2018Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper  Mattsson, Tina, 1975- (författare); Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis / Tina Mattsson. 2015.