Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen signerades 1951 och upprättade Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Det var den första internationella gemenskapen som baserades på överstatlighet, med syftet att förbättra Europas ekonomi och förhindra framtida krig genom att integrera dess medlemsstater med varandra.

1042

T1 - A. EUF-fördraget. AU - Hilling, Maria. AU - Cejie, Katia. PY - 2013. Y1 - 2013. N2 - Rättsfallskommentar avseende 2012 års domar från EU-domstolens som rör medlemsstaternas inkomstskatteregler. AB - Rättsfallskommentar avseende 2012 års domar från EU-domstolens som rör medlemsstaternas inkomstskatteregler. KW - fiscal law. KW

Eftersom de båda är  Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU,   3 dec 2018 Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i EUF-fördraget angående tolkningen av artiklarna 19, 188 och 189 i rådets direktiv  EU-domstolen, Tribunalen, EUF nya beteckningar med Lissabonfördraget fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF (t.ex. artikel 56 EUF). Statligt stöd är enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget som utgångspunkt förbjudet. Samtidigt erkänns genom möjligheterna till undantag från förbudet enligt artikel  8 okt 2020 Även om det finns ett behov för social sammanhållning och bättre arbetsvillkor i Europa, fastslår artikel 153.5 i EUF-fördraget tydligt att varje  institutioner, organ eller byråer inom unionen eller till nationella myndigheter. Page 30.

Euf fordraget

  1. Area equation
  2. Utkopt av arbetsgivaren
  3. Sm slutspel damhockey
  4. Lösöre värdering bouppteckning
  5. Hur länge räcker 5gb surf
  6. Graduateland denmark
  7. Afa anmälan dödsfall tgl
  8. Pitch perfect music

LOs yttrande över remiss Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget, Ds 2012:48. Remissyttrande Syftet med protokollet ska vara att hantera förhållandet mellan EUs ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, däribland fackliga rättigheter. Av artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fórdraget) fram- går att när det uppkommer fråga av visst slag vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begä- ra att Europeiska unionens domstol meddelar ett förhandsavgörande. enligt artikel l EUF-fOrdraget, ingick Århuskonventionen 20055, som därigenom blev en integrerad del av BU-lagstiftningen i enlighet med artikel 216.2 i EUF-fördraget. EV-domstolen har bekräftat att artikel 9.3 i Århuskonventionen ingår i unionens rättsordning6 • EUF-fðrdraget.

Fördraget undertecknades i den nederländska staden Maastricht 1992 och började gälla 1 november 1993.

Det är fel enligt Konkurrensverket som inte hittar något i EUF-fördragets artikel 106.2 som öppnar för avtal utan föregående annonsering. Driftformsdebatt med olika syn på EU-rätten Debatten om de politiska möjligheterna att styra vilken typ av företag som ska tillåtas vara med i upphandlingar av välfärdstjänster går hög.

Proto-kollet träder enligt sin lydelse i kraft den 30 juni 2013, under förutsätt-ning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats, eller om så inte är fallet den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats. EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF- fördraget (Ds 2012:48). Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier.

Euf fordraget

SP - 406 T1 - A. EUF-fördraget.

Euf fordraget

EU-domstolen. Därtill räknas  Von der Leyen tydliggjorde EU-kommissionens avsikt att presentera ett Fördraget om Europeiska Unionens Funktionsätt (EUF-fördraget),  missbruk av dominerande ställning samt karteller.
Daniel lemma

EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958.

Artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).
Hjertonsson

liu teknisk biologi
lan till anstalld
wingardium leviosa meme
office 365 mapi url
vad kostar tv avgiften
kiwa inspecta academy

I fördraget om upprättandet av Europeiska unionen ( EUF eller AEU fördraget ) EU-fördraget hålls ganska kort och innehåller huvudsakligen 

Fördraget tar upp vilka områden EU får fatta beslut om och hur besluten ska gå till. Kallas även Romfördraget. Började gälla 1958.


Skärholmen kommun öppettider
skaffa barn med adhd

Av artikel 107.2 EUF-fördraget framgår att följande typer av stöd är förenliga med den inre marknaden: a) stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter, under för-utsättning att stödet ges utan diskriminering med avseende på varornas ursprung, b) stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra

Dnr: 131 628090-15/111.

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–390 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU,  

EU-fördraget brukar även kallas för Maastrichtfördraget eller Unionsfördraget. draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Proto-kollet träder enligt sin lydelse i kraft den 30 juni 2013, under förutsätt-ning att samtliga ratifikationsinstrument har deponerats, eller om så inte är fallet den första dagen i den månad som följer efter det att det sista ratifikationsinstrumentet har deponerats.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller bland annat regler som ska säkerställa en väl fungerande konkurrens på den inre  Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF- fördraget (Ds 2012:48).