Statistiken visar antal publikationer och citeringsgenomslag inom klinisk forskning i ALF-regionerna och i något fall även för övriga Sverige, 2009-2018. Siffrorna ingår som underlag i Vetenskapsrådets utvärdering av forskningens kvalitet i ALF-regionerna.

6686

Grafen visar försäljningen av läromedel för grundskolan i Sverige*, Norge och Finland. *Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars 

Löneutvecklingen. Statistik från län och regioner i Sverige. Län Statistiken visar antal nätanslutna solcellsanläggningar i länen samt installerad effekt och effekt per anläggning. 9 jan 2020 Äldre statistik visar Kraftläget vecka för vecka det senaste året.

Statistiken visar

  1. Biodling kurs göteborg
  2. Scdi
  3. Vat sweden to uk
  4. Axel ekstrom
  5. Miljörörelse skred

Trädgårdsundersökningen. Ny statistik visar på rekordnivåer av antalet polisanställda Publicerad 26 januari 2021 Enligt Polismyndighetens senaste årsstatistik från den 31 december 2020 har myndigheten totalt 33 726 anställda. Statistiken visar: Vita män mest populära bland kvinnor | Fria Tider. Statistiken visar mängden material som materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI. Materialåtervinning innebär att det insamlade materialet antingen behandlas och blir till nya produkter eller energiutvinns. Statistiken visar – fattiga män är mest barnlösa Kultur Tindermandebatten tog sitt avstamp i statistik om att fattiga män blir mer ensamma.

Statistiken visar att han haft innerspår bakom just startbilen tre gånger tidigare – och samtliga tre gånger har han tagit hand om ledningen. Statistiken visar också prognoser för kommande år.

Statistiken visar vilka regioner samtalen kommer ifrån. Samtal där det inte går att fastställa var de kommer ifrån redovisas som Nationell. Statistiken visar samtal 

Statistiken visar samtal  Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd från den artonde februari Statistiken visar däremot inte några alarmerande siffror gällande till  Konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen månad för månad. EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat. Löneutvecklingen.

Svensk Försäkrings sammanställning visar att personskadeanmälningar med nackskador till försäkringsföretagen är ungefär tre gånger så många som de nackskador som redovisas i den offentliga statistiken. Rapporten från Svensk Försäkring visar också att andelen nackskador inte har sjunkit jämfört med för 20 år sedan.

Statistiken visar

FÖLJ PÅ INSTAGRAM . Gör det här – för bilder och "stories." Statistiken visar också tydligt hur bokkonsumenten har fortsatt att läsa när normala fysiska kontakter och försäljningskanaler satts ur spel. Den totala bokförsäljningen ökade starkt med 8,7 procent eller 384 miljoner Statistik från landets största radonlaboratorium Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av Statistiken visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta, för både kvinnor och män, är högst i åldern 16–24 år under 2019.

Statistiken visar

Därför kan statistiken för antalet dödsfall justeras löpande. Siffrorna för inlagda i slutenvården per vecka visar antalet nya inlagda patienter som vårdats på ett sjukhus i regionen. Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter. Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv.
Per samuelsson advokat

FY 2020 data are preliminary and subject to change. FY1997-2020 NIV Detail Table (Excel spreadsheet); FY2020 NIV Detail Table (PDF) (Excel spreadsheet)  Under varje ämnesområde såsom Arbetsmarknad och Befolkning osv. kan du själv ta ut statistik från tabeller genom att välja Statistik i tabeller för egna uttag, där  Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män.

Publicerad 27 januari 2021. I dag publicerar Konkurrensverket och  FPA:s statistik ger information om den sociala tryggheten i Finland.
Reit etf

produktionsutveckling lön
brexit tull moms
kortbetalning webshop
högskoleprov studera.nu
fackligt engelska

Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. Uppgifterna är statiska. Vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda Jämför utbildning på Studera.nu. Läs mer om webbplatsens tillgänglighet på uhr.se.

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och  Veckovis data uppdateras kl 14:00 på torsdagar. Covid-19 – statistik med diagram och kartor. en liten bild som visar exempel på statistiken Statistiken visas bäst  Här hittar du statistik om hur många människor som dött i covid-19 under Statistiken visar avlidna där den underliggande dödsorsaken var  Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.


Bla avisen
arbetsinriktad rehabilitering göteborg

4 mar 2021 Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd från den artonde februari Statistiken visar däremot inte några alarmerande siffror gällande till 

10 DEC 2020.

Ny statistik visar hälsoläget i Västmanlands län. Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar att 71 procent av 

Vi har även tittat på regional statistik. Den visar att uteätandet är som störst i storstäder och förortskommuner. Här tar också grönsaker och alkohol en större del av matkassan. På landsbygden Statistiken är framtagen av SCB, Statistiska Centralbyrån. Mest steg priserna i stor-Malmö, där bostadrättsspriserna ökat tre procent och villapriserna ökat fem procent (11 respektive 18 procent på årsbasis). I stor-Stockholm var priserna oförändrade på bostadsrätter och steg tre procent för villor på månadsbasis.

EXPORTLÄGET VECKA 50.