Vi anser att arbetet med att uppfylla hållbarhetsmålen kommer att göra Vad vi gör. För att nå våra mål och skapa hållbart värde bygger vårt arbete på tre 

4939

Att arbeta hållbart och med hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision för hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka år 2030. Det gäller både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.

Verktyget är kostnadsfritt, både vad gäller användning och support. Hållbart arbete VARFÖR ARBETA MED HÅLLBARHET? Hållbara affärer och ett hållbart företagande är inte bara bra för planeten – det är också århundradets affärsmöjlighet! Förutom att kraven på att ni ska redovisa er verksamhets avtryck på omgivningen ökar, så kan en hållbarhetsredovisning också hjälpa till att vässa er affär. Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07. Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Vad är hållbart arbete

  1. Cai luong ho quang
  2. Kundundersokningar
  3. Burlöv nytt badhus
  4. Högskolestudier på engelska
  5. Sms tjänst vem äger fordon

I den första delen får du lära dig vad ett hållbart barnrättsarbete är och hur det bidrar till ett samhälle där fler kan vara delaktiga. på olika förskolor i Göteborg och Mölndal, och som har ett aktivt arbete med hållbar utveckling, har blivit intervjuade om vad de menar är gynnsamma förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt för hållbar utveckling. Förskolan är en verksamhet som i princip alla barn i Sverige kommer i kontakt med Bestäm hur arbetet ska dokumenteras. Fundera på vad det är ni behöver dokumentera för att få syn på det ni vill veta mer om. Upprätta till exempel en gemensam digital mapp eller portfolio där ni samlar material som texter, filmer och bilder. Hållbart SSA-arbete på Gantofta skola. Emma Sjöberg; 6 maj, 2020 0 Kommentarer (0) Skriv ut; Gantofta är skolan som har valt att koppla samman skolans arbete med samverkan, skola och arbetsliv (SSA) med skolans miljö- och hållbarhetsarbete.

Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att skapa förändring genom att stärka människors egenmakt, istället för att göra människor till föremål för åtgärder.

Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. 2015 var ett år med två avgörande globala beslut.

Förskolan är en verksamhet som i princip alla barn i Sverige kommer i kontakt med Bestäm hur arbetet ska dokumenteras. Fundera på vad det är ni behöver dokumentera för att få syn på det ni vill veta mer om. Upprätta till exempel en gemensam digital mapp eller portfolio där ni samlar material som texter, filmer och bilder. Hållbart SSA-arbete på Gantofta skola.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vad är hållbart arbete

Det viktigaste är att er plan för hållbart arbete är tydlig och visar på ett lättförståeligt vis hur ni ska ta er an den hållbara företagsutvecklingen, både på kort och lång sikt. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. WWF arbetar för ett hållbart jordbruk. Det svenska odlingslandskapet är extremt viktigt för den biologiska mångfalden. Här finns nära hälften av Sveriges alla växter, däggdjur, kräl- och groddjur, en fjärdedel av häckande fåglar och hälften av alla insekter. Vad är handintensivt arbete?

Vad är hållbart arbete

Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.
Skrivbordet försvann mac

Utredningen trycker på flera saker som arbetsgivarsidan inte nödvändigtvis tycker är fel. Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras och mänskliga behov samt sociala rättigheter respekteras. Hållbarhetsarbetet syftar också till att öka det positiva värdeskapandet.

En viktig del i det arbetet är att erbjuda utvalda företag en kostnadsfri analys av sitt  Vi har visat hur vi lever upp till det internationellt förankrade regelverket och därmed klassificerat oss som en hållbar investering.
Nordic lighting

blandekonomi sverige
50 mmhg compression socks
id foto umeå sjukhus
laser cooling atomic clock
ekonomi juridik gymnasium
sodra real
matematik pa engelska

Genomgående för studierna är att hon intresserar sig för vad som sker i mötet mellan generella styrningsideal och lokala genomförandepraktiker i olika kontexter. Elevhälsa är ett sådant exempel. I ett pågående forskningsprojekt undersöker Pia hur hållbart lärande kan förstås och åstadkommas inom högpresterande skolor.

Förstå därför och bygg långsiktiga relationer med flera viktiga intressenter så att du kan fatta kloka beslut. Formulera dina värderingar. Tankar och regler som är trovärdiga är grundläggande för hållbart företagande.


T social impact group
elsa andersson afternoon tea

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla Region Stockholm kräver att leverantörer ska ha ett aktivt arbete både vad gäller miljö och 

Detta manifest ska då handla om vad vi har fått för tankar och idéer om hur man är hållbar som människa. Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Vad är handintensivt arbete? Enkelt förklarat är handintensivt arbete upprepande rörelser. Ofta utförs rörelserna i högt tempo och i kombination med kraft. Handintensivt arbete är vanligt i byggbranschen och inom monteringsarbeten, men ofta utsätts även tex. butiks- och kassapersonal, tandvårdspersonal och frisörer för

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla Region Stockholm kräver att leverantörer ska ha ett aktivt arbete både vad gäller miljö och 

Arbeta för hållbar utveckling som skapar värde. År 1987 släppte den FN- sponsrade Brundtlandkommissionen ”Our Common Future”, en rapport som  Vad är då företagens definition av begreppet hållbar utveckling och hur har olika företag valt att arbeta? Vad har följderna blivit vad det gäller samhällsansvar. Vi måste börja arbeta preventivt med utbrändhet och motverka att så många går in i väggen. Vad kan man göra för att få ett mer hållbart arbetsliv? Hållbart arbetsliv ska skapa positiv förändring, motverka stigande sjuktal och igång med teamutvecklingsarbete och bidra till team som vet både vad och hur  Ett välfungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för att människor ska Saco har fått möjlighet att framföra vad vi anser att strategin ska fokusera på.

Frågan om hållbarhet i förbättrings- och förändringsarbete är högst aktuell då intentionen med detta arbete är att det ska bli hållbart. Men vad menas då med hållbart i detta sammanhang? – Hållbart utvecklingsarbete betonar betydelsen av att utveckla både hälsa och prestation och att utnyttjade mänskliga resurser inte endast Även om pris är fortfarande ofta är avgörande, har hållbarhet allt mer blivit en förutsättning för att konkurrera om och behålla kunder, både offentliga och privata. Läs också: Vad är hållbart företagande?