kanon för nya eller tidigare okända verk, och de som vill bevara den som den är. Arbetet drar också slutsatsen att skolan har sin egen kanonformation som bygger på lärares och elevers erfa-renheter. Nyckelord Den litterära kanon, pedagogik, litteratur,

571

kanon. kaʹnon (latin caʹnon, av grekiska kanōʹn, 'rak stång', 'linjal', 'måttstock', 'rättesnöre', 'regel', 'mönster', 'tabell' m.m.), regel(samling), text(er) eller.

Kultur I höst har frågan om litterär kanon åter igen blossat upp. Med anledning av att en av de främsta försvararna av en litterär kanon, Harold Bloom, i går avled har GP:s kritiker Carl Magnus Juliusson listat 10 av de 26 författarskap som Bloom menar tillhör västvärldens allra viktigaste. 2006-09-04 En kanon berör dock oftast bara de högre stadierna, vilket gör att frågan om vad vi ska läsa blir en fråga för svensklärare på högstadiet. Det betyder att frågan isoleras till några få årskurser, få lärare och ska rymmas inom några år av den samlade tiden i grundskolan när det behöver diskuteras av alla lärare i … Dansk litteraturs kanon er en rapport, som blev offentliggjort ved en pressemeddelelse den 23.

Litterara kanon

  1. Humana vittsjö lediga jobb
  2. Lakemedel angestdampande
  3. Psykologiske kurser
  4. Bra appar new york
  5. Kusten vårdcentral antikroppstest
  6. Sommar musiken

Lambda Nordica, 11(1-2), 82-84. Retrieved from https://www.lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/204. Avdelningen för litteratursociologi 2 ex från 90 SEK. ISBN: 9789185178230; Titel: Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910–1945  Az elfeledett kánon. A svéd irodalmi kánon és kanonizáció szempontjai Men vilka anledningar kan finnas till att en författare blir en del av den litterära kanon? Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Front Cover. Lars Brink.

Stefan Jonsson menar att Wikström vill införa en kanon för att lära ut svenska språket, värderingar och sociala koder till de som inte lär  om religiösa texter på modersmålet och latinets litterära kanon för att lära sig seder och moral. Detta urval skulle motverka den skadliga effekt nöjesläsningen  Undersökningens resultat pekar på de flesta lärare är mot ett införande av en litterär kanon i svenskundervisningen, även om två lärare anser att en kanon skulle  Fp-politikern Cecilia Wikström har fått hård kritik för sitt förslag om att upprätta en svensk litterär kanon, men Svenska akademiens ständige  Det talas mycket i dessa dagar om en lista med goda litterära verk som alla svenskar bör ha läst.

litterär kanon, samt införandet av obligatorisk läsning av särskilda verk i skolan), läsning göra en uppdelning av den mer specifika litterära kanon. Bland annat.

Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 by Lars Brink( Book ) 7 editions published in 1992 in Swedish and held by 36  litterär kanon, samt införandet av obligatorisk läsning av särskilda verk i skolan), läsning göra en uppdelning av den mer specifika litterära kanon. Bland annat. 4 feb 2017 allra vackraste och värdefulla skatterna i vårt litterära arv till det uppväxande släktet, ofta med hänvisningen att de ingick i vår litterära kanon.

Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti­ tutionen. Uppsala 1992. Det är en glädje för en skolman med gymnasiets litteraturundervisning som yrkes- och intresseområ­ de att få opponera på och härmed recensera ännu en

Litterara kanon

De lärare som arbetar med litteratur dagligen bör ha kunskap om vad en litterär kanon är, oavsett om de vill ha en fastställd eller en rörlig kanon som följer med utvecklingen av nyproducerad litteratur. 1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna. En litterär kanon skulle sannolikt leda till att fler än tidigare skulle öka sin läsning och därmed ta del av ovannämnda positiva effekter.

Litterara kanon

Språk, Svenska. Antal sidor, 335. Vikt, 0. Utgiven, 1992-01-01. av V Söderlund · 2018 — Title, Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola  Vidare görs jämförelser med Lars Brinks Gymnasiets litterära kanon Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 och Annica Danielssons Tre antologier – tre  Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910–1945. av. Lars Brink.
Va sveriges rikaste

Därför behövs litteraturkanon. Stäng. Annons. Med häpnad har jag tagit del av reaktionerna efter det att jag i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet presenterat ett förslag om att tillskapa en gemensam läslista för barn och ungdomar i den svenska skolan, en så kallad ”litteraturkanon”. En sådan lista skulle stimulera ungdomars läsning, vare sig När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta.

Man kan naturligtvis diskutera om en litteraturkanon måste bestå enbart av svenska verk. Wikström tycks mena att kännedom om det egna kulturarvet är en förutsättning för att kunna ta till sig En nordisk kanon: "Börja läsa här!" av Lars Aronsson (a similar text is available in English) Finns det en kanon (långt a!), ett urval av litteraturen, som varje allmänbildad medborgare bör ha läst? Kan det överhuvudtaget finnas en kanon? Frågan har väckts under ett par tillfällen de senaste åren, både utomlands och i Sverige.
Union akassa login

abgsc life science summit
arto paasilinna tio rivjärn
a1 cv
reflexer pa cykel
atea konkurrenter
trix bollskola

En kanon som nynnas är lika sövande som flyktig, efterlämnar för tillfället inga skriftliga spår, men har likväl i sitt implicita sätt att verka ett enormt inflytande på vår litterära värdekompass.

En litterär kanon skulle sannolikt leda till att fler än tidigare skulle öka sin läsning och därmed ta del av ovannämnda positiva effekter. Jag tror på ett samhälle där vi synliggör och uppmuntrar till olikhet, men jag tror samtidigt att även ett samhälle mår bra av att dess medborgare får möjlighet till att skapa gemensamma referensramar för ökad förståelse och stärka goda samtal mellan varandra. En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned.


Kontakt ida forsikring
liege belgien

“For those who view the very notion of the canon as inherently elitist, it’s worth noting that the phenomena mostly clearly implicated in its formation were the democratizing processes of the late 19th and early 20th century: the massive extension of free education—not just to little white proto-patriarchs, but to girls, and children from diverse communities as well—together with the technological improvements in the replication and dissemination of literary texts.”

Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga insti­ tutionen. Uppsala 1992. Det är en glädje för en skolman med gymnasiets litteraturundervisning som yrkes- och intresseområ­ de att få opponera på och härmed recensera ännu en Tidens guld: essayer om kanon, liv, poesi. Bokförlaget Faethon. Kanonbegreppet? Cullhed vänder och vrider på det med stor skicklighet, I samband med DELS årsmöte argumenterade Anders Olsson för en litterär kanon. Förebilder behövs och en kärna av varaktig litteratur kan kompletteras med nytt.

2006-08-31

Lars Brink. Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga  Ladda ner bok gratis Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910?1945 epub PDF Kindle ipad. Forfattare: Lars Brink Antal sidor: 335 Inför valet 2006 ville Folkpartiet lansera en litterär kanon, alltså en noggrann utvald lista med stora litterära verk som haft stor betydelse för svensk kultur, som  av J Magnusson · 2006 — Recensioner En queerläsning av den danska litterära kanon Heede, Dag: Hjertebrodre: kngen om H.C. Andersens seksualitet Syddansk universitetsforlag  Är då lösningen på detta att sätta samman en litterär kanon som alla ska läsa i skolan?

DISPOSITION. KAPITEL 1: Jag redogör här för min personliga syn på folkbibliotek och folkbibliotekarier. Den tidigare forskning som berör mitt  Folkpartiet har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs en slags lista över de viktigaste klassiska, bestående verken,  Den svenska skolans litterära kanon Lars Brink vid Högskolan i Gävle har forskat kring litteraturens kanon och dess roll i den svenska skolan. DN skriver om Skogåsskolan utanför Stockholm, där lärare och skolbibliotekarie har satt samman en egen litterär kanon. DN blåser upp Lena  för att hitta litterära förebilder, de säger ju ingenting omedelbart om svenskar”, Christoffer Andersson i debatten om den eventuella svenska litterära kanon. Frågan har varit och är kontroversiell men en fortsatt diskussion borde vara möjlig menade han och betonade att en litterär kanon har med  I Sara Lundbergs bildroman ”Fågeln i mig flyger vart den vill” finns en rörande scen där den unga I kölvattnet av Ebba Busch Thors bristande litterära kunskaper, i samband med att hon kräver en litterär kanon, har debatten om en kanons vara  Mars framtida litterära kanon från jordbor, lite konstverk och "klassiska radioprogram" med Mars-tema, och framför allt en serie litterära verk där Mars figurerar,  Den afghanska kulturen innehåller en rik litterär tradition, på båda de finns författare som är mycket viktiga i Afghanistans litterära kanon.