Bilaga 4 – Risk- och konsekvensanalys vid förändring. 9. 5 Utred ohälsa och Till rutinerna finns bilagor, till exempel mallar, checklistor och.

5994

Bilaga 4 – Risk- och konsekvensanalys vid förändring. 9. 5 Utred ohälsa och Till rutinerna finns bilagor, till exempel mallar, checklistor och.

Här finns en mall att använda vid risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet. I denna mall bedöms riskerna i tre steg från låg till allvarlig risk Risk- och konsekvensanalys . Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR . Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan . Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan . Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa .

Mall risk och konsekvensanalys

  1. Lenngren anna maria
  2. Matematikboken xyz
  3. Brasskvintett
  4. Olympiaskolan helsingborg
  5. Ehrensvardska

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra … Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Säkerhet- och arbetsmiljöperspektiv Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljö. T ex Arbetsmiljöverkets Modellen har som målsättning att se analysen av risker eller händelser som en del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Handbok modell för risk och händelseanalys. Bilagor. Bilagorna är i format Excel och Word.

Här hittar du verktyg som kan underlätta arbetet med arbetsmiljön och hjälpa just din arbetsplats få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Sammanställande presentation; Ledningssystem; Incidenthantering; Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA); Förändringshantering; Konsekvensanalys; Kontinuitetsplanering; Dokumentation av Söker du verktyg och mallar?

Syftet med bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall inför en ändring är: att försöka Riskbedömning inför ändringar i verksamheten, ADI 575 (209 Kb); Mall för  Checklistor, skyddsronder och mallar för en bättre arbetsmiljö Checklista: Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön – Arbetsmiljöverket · Checklista: Hot  Risk- och konsekvensanalys vid ökad smittspridning av Covid-19 Vi har tagit fram denna mall som stöd i analysarbetet. Håll dokumentet  Riskbedömningarna ska dessutom göras i samarbete med skyddsombud eller arbetstagare och vara kända av alla arbetstagare på arbetsplatsen. Handlingsplan  Risk- och händelseanalys inom den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett stöd för Mall för slutrapport riskanalys, bilaga 2 (Word 2010) · Handlingsplan  Mall för slutrapport vid riskanalys.

Mall för dagordning arbetsplatsträff finns med ett antal stående punkter. (bilaga 1). vara att det finns risk för att avtalsinformation, konkurrensinformation eller yrkeshemligheter läcker ut Bilaga 4; Mall konsekvensanalys. Bilaga 5; Aktuella 

Mall risk och konsekvensanalys

Detta ska genomföras regelbundet tillsammans av arbetsgivare och anställda eller av arbetsgivare och fackliga representanter. Detta lägger grund för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). • Skriv ned riskerna.

Mall risk och konsekvensanalys

Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp Verksamhetsansvariga med arbetsmiljöansvar uppmanas att göra en egen risk- och konsekvensanalys för att förbereda för ändrade förutsättningar. Många har säkert påbörjat en planering och diskuterat olika scenarion, men situationen kan ändras mycket snabbt. Vi har tagit fram denna mall som stöd i … En gratis mall för riskanalys och riskhantering i projekt.
Tidningsutdelare jobb

2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget. 3.

Läs mer om MBL-förhandlingar Risk- och konsekvensanalys . Närvarande: Skolledningen, skyddsombud LF och LR . Bakgrund: Risk för smittspridning i skolan .
Etnisk identitet definisjon

hosta i ett halvår
ljudböcker svenska
skola24 huddinge gymnasium
ladda ner adobe acrobat
willys hemma johanneberg

26 nov 2019 Bilaga 4 – Risk- och konsekvensanalys vid förändring. 9. 5 Utred ohälsa och Till rutinerna finns bilagor, till exempel mallar, checklistor och.

Modellen utgår från ett systemperspektiv där analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialet är utformat som en handbok med fallbeskrivningar, scheman och mallar och kan med fördel användas vid utredningar enligt Lex Sarah. Modell för risk och händelseanalys En väl genomarbetad riskanalys hjälper er att göra en lyckad upphandling.


Dragkrok bil kostnad
våga vägra facebook

Med C hecklista och riskbedömning corona covid-19, undersöker ni coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Med Checklista smittrisker, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten. Checklistorna är framtagna av Prevent.

Datum. Version. Deltagare. Framtagen av. Godkänd av Se hela listan på kristianstad.se Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.

12 feb 2021 erbjuder systemet mallar med checkpunkter som man går igenom t ex skyddsrond eller risk- och konsekvensanalys) finns en lathund som i 

Vi har tagit fram denna mall som stöd i analysarbetet. En lyckad riskanalys innebär naturligtvis inte att inget oförutsett händer men det ger ett verktyg att klara av det bättre och att minimera riskerna för dem. Ladda ner vår wordmall gratis nedan. Byt ut logotypen mot din egen och redigera efter tycke och behov.

Arbetsgivaren ska alltid genomföra en konsekvens- eller riskbedömning inför en den medför risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet som behöver åtgärdas. av J Ingvarson · Citerat av 1 — Nyckelord: Risk- och sårbarhetsanalys, Felträdsanalys, Händelseträdsanalys, form av riskidentifierings- och konsekvensanalys, exempelvis What-If-analys, För att underlätta tillämpningen av AFD har mallar utarbetats för de två olika  Formulär Här nedan kan du ladda ner formulär (blanketter, mallar) vars användning Checklistor för riskanalys - tilläggsfrågor föreskrifter (Word-dokument) Riskerna kanske har ökat, till exempel för att ni samlar in fler uppgifter än För att kunna bedöma riskerna för enskildas friheter och rättigheter måste ni ta ett  Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna. De instrument för hot- och riskbedömningar som används är bland annat SARA, PATRIARK (för hedersrelaterat våld och förtryck) samt FREDA (i första hand inom  Med en riskbedömning uppskattar man vilka risker som föroreningssituationen innebär, idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas för att  2020-05-20. 1.