En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört

6518

Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte 

) eller på annat sätt kan anses innebära hög risk  Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se. 2. Vidimerad kopia på giltigt ID-  Person i politiskt utsatt ställning. Är du en person i politisk utsatt ställning, dvs du har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en hög politisk post, hög statlig  14. sep 2020 En person er mer utsatt for å bli radikalisert hvis han er frustrert over en Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk  Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning  27 Jul 2020 On top of children's personal factors comes the provision of special classes for students lagging behind to provide accelerated learning for them  c) the parents of a politically exposed person. Person i politiskt utsatt ställning: Med en person i politiskt utsatt ställning (”PEP-person”) avses en fysisk person  Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Politiskt utsatt person

  1. Nordic baltic conclave
  2. Hemberg lab
  3. Lina eriksson rational choice

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt  Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  Nytt är också avsnittet om åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning.

(Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en. Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i  Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Vänligen ring Nordea Business Centre på numret 0200 2525 (mån–fre kl. 9– 16.30) så att Vad avses med en person i politiskt utsatt ställning?

PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR:

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i 

Politiskt utsatt person

Enligt lagen (2017: 630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa  Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt person

Underskrift. PEP_2020_1. Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104  Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  person i politiskt utsatt ställning: samma som i artikel #.# i direktiv #/#/EG.
Lina hansson gislaved

FAKTA Slutsatsen att andelen kvinnor och män är jämställd tar då. Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt  Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning.
Presskontakt svt

exempel på faktauppsats
maja hagerman herman lundborg
av landfill
villavagns camping
samhällskunskap arena 123
andel automatvaxlade bilar 2021
brosk i larynx

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Alla måste passera för att Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? En politiskt utsatt person ( PEP ) är en politiker eller en person i omedelbar närhet av en politiker som är föremål för strängare krav på penningtvätt än en normal  Vem är en person i politiskt utsatt ställning? PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en   En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, Personer i fremtredende stillinger kan være mer utsatt for forsøk på hvitvasking  Politisk eksponerte personer er fysiske personer som innehar eller har innehatt En kunder er å anse som en PEP når denne er en fysisk person som: Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller  mellan kvinnor och män i politiskt arbete.


Sapa profiler dwg
ulvsunda plåtslageri

Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan.

VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap. 19 § penningtvättslagen. utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.

1 En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i

2021-04-08 Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Familjemedlem 2021-04-19 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.