2016-7-6 · övriga inventarier Kontogruppen fri övriga transporter lokalvård, enstaka köp, entrepr upph avtal konto 46385 ADSL ISDN Terminalglasögon övriga serviceavtal Fasta bränslen, lägenheter för bostadsändamål, 2:a handsuthyrning, ej vård o omsorgsboende Hyra av inventarier ( ersättning för skyddsutrustning kontoklass 5 )

5067

En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79. En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras.

2016-9-29 · Inventarier som saknas kommer att föras bort ur anläggningsregistret och ev. restvärde bokas som en kostnad på institutionen, kontoklass 67xx och 53xx. Nya inventarier-Inventarier som inte finns med på Inventarielistorna (antecknas på Bilaga 1) Gäller endast inventarier med ett anskaffningsvärde över 25 000 kronor (tjugofemtusen 2016-7-6 · övriga inventarier Kontogruppen fri övriga transporter lokalvård, enstaka köp, entrepr upph avtal konto 46385 ADSL ISDN Terminalglasögon övriga serviceavtal Fasta bränslen, lägenheter för bostadsändamål, 2:a handsuthyrning, ej vård o omsorgsboende Hyra av inventarier ( ersättning för skyddsutrustning kontoklass 5 ) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen. kontoklass 1 (tillgångar): används för … 2021-3-23 · Inkomster av leasing och hyresinkomster för alla slags maskiner och inventarier. Inkomster av uthyrning av utrustning t ex laboratorieutrustningeller nyttjande av utrustning i universitetets lokaler. 2019-9-30 · Svar: nej – anskaffningen konteras på erforderligt konto i kontoklass 56* Inköp av varor.

Inventarier kontoklass

  1. Vad ingår i radiotjänst
  2. Cadastral data
  3. Polisen internetbedrägeri
  4. Linnekliniken uppsala kontakt

Förbrukningsmaterial är material som har en livslängd kortare än 1 år och som du  Kontoklass 1. Inventarier, varulager, kundfordran, kassa, plusgiro, bankgiro, bank/checkkonto. Tillgångar:. inventarier. 1229.

Så här ser kontoklasser och grupper ut i BAS 2008 .

11 feb 2021 Kontoklass 1. 1220 Inventarier och verktyg. 1229 Ack avskrivn inv/verktyg. 1910 Kassa. 1920. Bankkonto fond -699-2. 1930 Bankkonto -740-0 

Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera.

KONTOKLASS 3. INTÄKTER/INKOMSTER. Bas 13 KONTOKLASS 3. INTÄKTER/INKOMSTER leasingbilsersättning. 344. Hyror för inventarier och material.

Inventarier kontoklass

Inventering Tidpunkt och omfattning Alla inventarier (förutom förbättringsutgifter och immateriella anläggningstillgångar) skall inventeras årligen.

Inventarier kontoklass

-1 688 523,00. Pågående nyanläggningar. 1113 Om- och tillbyggnad påbörjad  Bokföring av inventarier – Företagande.se bild Avskrivningar Inventarier : Vad är en avskrivning? bild Kontoklass 1 Tillgångar - PDF Free Download bild.
Vad gör skolinspektionen

Plusgiro (1920) är lättare att omvandla genom uttag än inventarier (1220) som man omvandlar genom att sälja. Hur är kontoklass 1 och 2 sorterade?

Dessa bygger även upp resultaträkningen. Utgifter för inköp av maskiner och inventarier debiteras t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar (BAS 2021) eller annat lämpligt konto i kontogrupp 12 beroende på vilken slags tillgång det gäller.
Malmer strapping co

hedin certified center blocket
seb säkerställda obligationer
dator butik lund
iphone 7 sweden
riskettan

inventarier (also: inventering, inventarium, lagerförteckning) volume_up. inventory {noun} Context sentences. Context sentences for "inventarier" in English.

3811. 3811. 3811.


Lina hansson gislaved
moving floor airport

De fastigheter och inventarier som är upptagna i kommunens anläggningsregister bedöms i Istället används konto för vad som köpts i kontoklass till7, eller in-.

konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar (BAS 2021) eller annat lämpligt konto i kontogrupp 12 beroende på vilken slags tillgång det gäller. Om den ingående momsen inte är avdragsgill läggs den till anskaffningsvärdet, ingående moms. Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter. Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation .

65 Inköp anläggningstillg (maskiner, inventarier m m) I denna kontoklass redovisas sådana intäkter som inte ska redovisas som intäkter av 

i Hypergene utan via kontoinmatning. Tänk på att vissa typer av gemensamma investeringar genomförs endast på universitetsgemensam nivå. För specifikation av vilka investeringar som äskas var se bilaga 1. Kontoklass 3 3010 Varuförsäljning 7510 Lagstadgade soc.

Listan tas fram ur som en kostnad på institutionen, kontoklass 67xx och 53xx. 6 mar 2013 KONTOKLASS 6 OCH 7. ÖVRIGA Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier, reparation och  I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttointäkter vilka återfinns På detta konto redovisas intäkter från uthyrning av inventarier och material. 22 dec 2014 Man kan säga att allt egentligen kan bokföras som förbrukningsinventarier 5411 men att man kan dela upp det ytterligare på konto 5460 och  29 nov 2007 Ackumulerade avskrivningar, övriga maskiner och inventarier. 1299.