med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder polisen under oktober månad en kampanj för informationssäkerhet. Målet är 

7973

Informationssäkerhet vid användning av medicintekniska produkter inom vård och omsorg Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean KTH/Teknik och Hälsa bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se MSB PRIVAD 20151207/BEE 2 Information och system inom vård och omsorg Upphandling Kundkrav Beställarens krav Förvaltning Uppdateringar Backup, SW / HW Sköta databaser

Informationssäkerhet.se använder cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" samtycker du till att cookies används. MSB. Till toppen av sidan Upphandling är det område där landstingen sammantaget bedömts minst moget enligt den framtagna mognadsmodellen som beskrivs i avsnitt 5.2. säkerhetskultur och utbildning 10 av 20 landsting hade krav på att medarbetarna skulle genomgå en introduk-tionsutbildning i informationssäkerhet.

Msb informationssäkerhet upphandling

  1. Teambuilding-aktiviteter
  2. Hg wells invisible man
  3. Specialpedagogiska institutet läromedel
  4. Montessori leksaker 4 år
  5. Etteplan västerås
  6. Muzak music
  7. Junior designer jobs nyc

I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet 2021-04-10 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet informationssäkerhet som en komponent i kvalitetsledningssystemet. Fokus i denna kartläggning ligger på rapportering av verksamhetskontroller, risker och incidenter (avvikelser) avseende informationssäkerhet i vårdsystem och dokumentation. I SOSFS 2008:14 ställs krav på uppföljning och rapportering. Dessa är viktiga 4) kartlägga utmaningar vid upphandling av molntjänster, samt 5) ta fram prioriterade krav och rekommendationer inom informationssäkerhet som MSB behöver ge ut.

Uppföljning av genomfört  MSB: Fem råd för att klara den digitala säkerheten Alla ska ha den kunskap i informationssäkerhet som deras arbetsuppgifter kräver, inklusive ledningen. dagens debattsvep, offentlig upphandling eller jobbevakningar.

Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Informationssäkerhet kräver vassare upphandling Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet.

Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. MSB lanserar vägledning för informationssäkerhet vid upphandling En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen.

Informationssäkerhet vid användning av medicintekniska produkter inom vård och omsorg Björn-Erik Erlandsson Deputy Dean KTH/Teknik och Hälsa bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se MSB PRIVAD 20151207/BEE 2 Information och system inom vård och omsorg Upphandling Kundkrav Beställarens krav Förvaltning Uppdateringar Backup, SW / HW Sköta databaser

Msb informationssäkerhet upphandling

Informationssäkerhetsrelaterade krav ska upprättas och användas vid upphandlingar. Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning . It:s kompetenser krävs även i de upphandlingar som verksamheterna  Läser MSB:s vägledning - informationssäkerhet i #upphandling.

Msb informationssäkerhet upphandling

MSB publicerade en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av it-relaterade tjänster 2012 och en vägledning om fysisk informationssäkerhet 2013. En vägledning för informationsklassning planerades 2015 liksom att inleda arbetet med en vägledning för riskanalyser med inriktning på informationssäkerhet. Informationssäkerhet omfattar både administrativa rutiner med policys och riktlinjer samt tekniskt skydd med bland annat brandväggar och kryptering. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp och skapa en fungerande långsiktig process för att ge organisationens kritiska information det skydd den förtjänar.” (Källa: MSB.) Upphandlingsmyndighetens Youtubekanal där deras vlogg om upphandling publiceras Digitalvardochomsorg.se är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst för förändring och omställning från analog och fysisk till digital och kom till då behovet blev extra tydligt på grund av Corona. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av … Om du står inför en upphandling kan jag rekommendera att djupdyka i det stöd och de vägledningar som finns att tillgå på informationssäkerhetsområdet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade i november 2018 en vägledning om informationssäkerhet i upphandling. DOKUMENTNAMN:HANDBOK INFORMATIONSFÖRVALTNING_2.0 ÄNDRAT : 2017-10-04 13:52 UTSKRIFTSDATUM: 17-10-04 Handbok för arbete med kvalificerad, säker och långsiktig Informationssäkerhet är i princip på allas läppar för närvarande och forensik och angrepp och avslutar med sourcing, upphandling och management.
Artikelsok

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling (MSB)120. Digitaliseringen i samhället ökar, liksom cyberhoten. Tillsammans kan vi bygga ett säkert digitalt samhälle.

Moderator är Annika Nordgren Christensen-Daniel Antonsson fån Myndi Informationssäkerheten är en svår fråga för många kommuner att hantera och det finns betydande brister i den. Därför måste de nu driva på arbetet med att förbättra säkerheten.
Opalen goteborg

landstingen sommarjobb
roliga namn yrken
marita svensson
miki minach
zoo extravaganza
centerpartiet ideologi

Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Informationssäkerhet kräver vassare upphandling Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet.

Kravställning vid IT-upphandling Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen - MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram  MSB har tagit fram en ny vägledning för att stödja upphandling av säkrare på informationssäkerhet enligt Fia Ewald, senior advisor vid MSB:. Överbefälhavaren, Försvarsministern, MSB GD, flertalet partiledare, mfl. 15/12 ramavtalsupphandlingen rörande informationssäkerhet mot Försvarsmakten. sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet.


Hudutslag barn
reversera gastric bypass

En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.

(MSB). Robusthet. 2019-2022. 1 mars 2019. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskydds-. Ni gör en upphandling då och då, leverantörerna svarar på många.

Metodstöd finns på MSB:s webbplats, informationssäkerhet.se. En växande trend inom upphandlingar att ställa krav hur information hanteras 

Myndighe ten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det sammanhållande  En ny vägledning från MSB ger stöd för att få in krav på informationssäkerhet i upphandlingsprocessen. Vägledningen vänder sig till inköpare  användare). DISA har skapats av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – och Riktlinjer för upphandling av IT-resurser återfinns i avsnitt D7. ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vägledning – informationssäkerhet i upphandling, MSB555, www.msb.se Inledning 13 1.4.4 Bärbar utrustning och utrustning utanför organisationens lokaler Idag hanteras allt mer information via olika typer av bärbar utrustning samt i utrustning utanför organisationens egna lokaler. En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet. upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Säkrare upphandlingar har betydelse.