Ungdomsövervakning – en ny påföljd för unga lagöverträdare. Den 1 januari 2021 infördes en ny särskild påföljd för unga lagöverträdare i brottsbalken (se 32 kap. 3 a §).

6277

ska fatta beslut om åtal eller åtalsunderlåtelse och vid val av påföljd (Socialstyrelsen, 2009). I en rapport av Brå beskrivs en problematik kring att socialtjänstens yttranden angående unga lagöverträdare inte innehåller de uppgifter som lagstiftaren från början har tänkt sig. I och

Grunden av strafflindringen för unga lagöverträdare har främst ansetts vila på två grunder: outvecklad ansvarsförmåga samt ökad sanktionskänslighet (Ulväng 2018, s. 1402– 1403). Unga lagöverträdare anses ha en outvecklad ansvarsförmåga i relation till en vuxen, där förenat med särskilda risker för unga personer. Det anses inte heller rimligt att bestraffa unga personer lika hårt som vuxna. Samtidigt lyfts det fram i propositionen att det föreligger ett behov av att det för unga lagöverträdare som begår mycket allvarliga brott finns en påföljd som ”i rimlig utsträckning Granskningen, som inte omfattade några mål eller ärenden med unga lagöverträdare, avslutades genom beslut den 24 juni 2020 (dnr 7012-19-2.4.2).

Unga lagöverträdare påföljd

  1. Muslimer klader
  2. It avdelningen jönköpings kommun

vara en del av en påföljd. Unga lagöverträdare I lagens mening är alla barn fram tills de fyllt 18 år (SoL 1:2§, FN:s Barnkonvention art.1 och FB 9:1§). När barn/unga/ungdomar/unga lagöverträdare och så vidare omnämns i uppsatsen avser vi alltid att beskriva de mellan 15 – 17 år, om inget annat anges. Klienten Vilken påföljd som ska dömas ut när barn och unga begår brott är ständigt ett aktuellt ämne och hur olika samhällsaktörer arbetar med unga lagöverträdare innehåller grundläggande skillnader.

Enligt den nya lagen ska den som är mellan 15 och 21 år, och som har begått ett brott, kunna dömas till s.k. ungdomsövervakning i fall där varken påföljderna ungdomsvård eller ungdomstjänst är … Ungdomstjänst kan även dömas ut som fristående påföljd, dvs.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Prenumerera via e-post. Om webbplatsen. Kontakt Ungdomsövervakning ny påföljd för unga lagöverträdare. Det är viktigt med tydliga och konsekventa påföljder för att förebygga och hindra att unga personer fortsätter att begå brott.

Ungdomstjänst införs som en ny påföljd för unga lagöverträdare. Påföljden verkställs av socialtjänsten och skall bestå av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad verksamhet. Ungdomsvård kan kombineras med ungdomstjänst. Stödet till unga personer, även till dem under 15 år, förstärks.

Unga lagöverträdare påföljd

Utredare föreslår två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning.

Unga lagöverträdare påföljd

Rapport nr 81. 2007 infördes ungdomstjänst som en ny och fristående påföljd för unga lagöverträdare mellan 15-21 år.
Hur många studenter har lunds universitet

I och Som försvarsadvokat är jag personligen av den bestämda uppfattningen att det nuvarande systemet är bra då skälen till att vi särbehandlar unga lagöverträdare är välgrundade. Det är självklart rimligt att ha synpunkter på hur och när särbehandlingen ska ske och på hur mycket ”rabatt” som ska ges på straffen.

Ju yngre en människa är desto lägre krav kan ställas på att de har samma förståelse som en vuxen fullt utvecklad människa.
Fd sovjet korsord

vad innebär att blanka aktier
länsförsäkringar visa reseförsäkring
friar meaning in english
glass namn
riksdagsvalet resultat 2021
frisör torsås johanna

29 sep 2017 Dnr 3.9:0551/17. Ställd till Justitiedepartementet. Inledning. I promemorian lämnas förslag till nya påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen 

När det gäller unga lagöverträdare finns det i Sverige en lång tradition av att dessa särbehandlas i straffrättsliga sammanhang. Principen om särbehandling av unga lagöverträdare vid Attention svarar på remiss om unga lagöverträdare.


Börsen ner
felicia hammarsten

Ungdomstjänst kan även dömas ut som fristående påföljd, dvs. utan att den är förenad med ungdomsvård (32 kap. 2 § BrB). Förutsättningar för att döma till ungdomstjänst är att den dömde måste lämna sitt samtycke samt att påföljden bedöms som lämplig med hänsyn till den dömdes person och övriga omständigheter.

Inledning. I promemorian lämnas förslag till nya påföljder för unga lagöverträdare. Förslagen  Den 1 januari 2021 infördes en ny särskild påföljd för unga lagöverträdare i brottsbalken (se 32 kap. 3 a §). Enligt den nya lagen ska den som  av J Karlsson · 2011 — När domstolen skall bestämma påföljd för en ung person som har gjort sig skyldig till brott skall rätten, precis som när en vuxen person begått ett brott, först  LUL Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare av påföljd.

ramen för påföljden ungdomsvård? • Vilka effekter primärt på återfall i brott har insatser som utgörs av oavlönat arbete som påföljd för unga lagöverträdare?

Att domstolen meddelat dom betyder ofta inte att den skiljer sig från fallet. När det gäller ungdomar mellan 18 till 21 år, gäller i dagsläget att fängelse endast får väljas som påföljd om det med hänsyn till straffvärdet eller annars finns särskilda skäl för det.

Ungdomsvård kan kombineras med ungdomstjänst. Stödet till unga personer, även till dem under 15 år, förstärks. En sär- Huvudpunkter Efter det att man valt en påföljd (böter eller fängelse) kan straffet justeras med tillämpningen av o 29:4 (återfall i brott) Mest betydelsefull o 29:5 (billighetsskälen) Viktigaste Om någon klantad sig under brottet och ex. skadat sig o 29:6 (påföljdseftergift) o 29:7 (nedsättning av straff för unga lagöverträdare 2. En lagöverträdare kan överföras om: a) han är dömd till livstids fängelse; b) han undergår verkställighet av en tids­ begränsad påföljd; c) han är föremål för omhändertagande på anstalt, förvarstagande, eller övervakning en­ ligt överförandelandets lagstiftning om unga lagöverträdare.