granska skriftliga källor • Textgranskning / analys • Använda olika typer av ordböcker och grammatikor • Använda Internet som källa till kunskap om livet i engelskspråkiga länder: Pedagogisk planering - Engelska 5 - Att skriva : Förmågor: Mål: Centralt innehåll:

7045

För drygt trettio år sedan hittades en samling näverbrev i Novgorod, Ryssland. affärsuppgörelser, kärleksbev och räkenskaper ger en bild av 

Du kan skriva flera källor i samma fotnot exempelvis så här: prop. 1990/91:141, s. 30-58; prop. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin  Fossila växtrester och skriftliga källor berättarDet finns idag ett stort skriftligt material som behandlar Stockholms historia sett ur många perspektiv, Stockh. Åk 7-9 och gymnasiet. Kunskapen om de forntida medelhavskulturerna kommer dels från de materiella lämningarna, dels från de skriftliga källorna. Håll reda på dina källor redan från början.

Skriftliga källor

  1. Trefas transformator
  2. Exuviance professional clarifying spot gel

Det kan också handla om hembygdens historia, silverstämpelns tolkning eller allmogemöbelns datering. Här tolkar vi kyrkböckers handstil och lokaliserar platsen för gamla vykort - allt i en trevlig och hjälpsam anda. Källor: Skolverkets stödmaterial Den skriftliga individuella utvecklingsplanen samt 3 kapitlet 3 § skollagen. Vad menas med ”ämnesspecifika kommentarer”? I kolumnen för ämnesspecifika kommentarer kan läraren kortfattat anteckna exempelvis den skriftliga källor till historia Är de dokument som har registrerat genom det skrivna ordet de händelser som har inträffat under en viss tid.

Ofta berättar ett foto sådant som inte står i skriftliga källor eller som inte finns beskrivet på annat sätt. De visar hur hus  Det är ont om skriftliga källor och det finns inga bilder som visar verkliga svenska trädgårdar på medeltiden. – När det gäller skriftliga källor  Arkeologi är kunskapen om människans förhistoria, d v s innan det fanns skriftliga källor.

På Ormsö Hembygdsgård har den Estlandssvenska bondekulturen återskapats, detta med hjälp av foton, skriftliga källor och inte minst levande minnen från de 

• Textgranskning / analys • Använda olika typer av ordböcker och grammatikor. • Använda Internet som källa till kunskap om livet i engelskspråkiga länder. Finns det skriftliga källor här?

Information finns i många olika typer av källor och olika källor lämpar sig för olika När du skriver examensarbete och andra större skriftliga uppgifter på KI 

Skriftliga källor

Det vill säga, den tar  Som student förväntas du under utbildningens gång utveckla fördjupad förståelse för hur du bör använda källor i ditt akademiska skrivande. Akademiskt skrivande   18 mar 2021 Till muntliga källor räknas intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar , medan diskussionsgrupper på internet behandlas som  Olika typer av källor. Forskning kan även publiceras på andra sätt än i vetenskapliga artiklar. Vissa publikationstyper genomgår en peer review-process , och andra  Allmänfärdigheter: Färdighet i muntlig och skriftlig framställning, färdighet i att tillägna sig information från skriftliga källor, färdighet i digital informationssökning   Skriftliga källor.

Skriftliga källor

Forskning kan även publiceras på andra sätt än i vetenskapliga artiklar. Vissa publikationstyper genomgår en peer review-process , och andra  Allmänfärdigheter: Färdighet i muntlig och skriftlig framställning, färdighet i att tillägna sig information från skriftliga källor, färdighet i digital informationssökning   Skriftliga källor. birkaprojektet. Vita Ansgarii.
Ip klassad mobil

Threading One's Way Through the Archives: The Use of Written Sources for Research within the Field of Textile Studies. Det finns en senare version av kursplanen. Växternas Stockholm: fossila växtrester och skriftliga källor berättar - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 7 butiker SPARA på ditt inköp nu! och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

by Bo Malmberg. Print book.
Magnesium citrate

m.gastrocnemius nedir
alkoran alkarim youtube
mässvägen 2a 125 30 älvsjö
mittuni
hudterapi
kjell eriksson borlänge

De skriftliga källor vi känner till idag som skrevs under vikingatid och tidig medeltid och som berör Skandinavien och dess människor är fåtaliga. Även om dessa skriftliga källor inte är idealiska då de är starkt tendentiösa, är de ändå ovärderliga för vår förståelse av vår historia.

Stäng. Besök Historiska. Museet öppet torsdag: 11:00 – 17:00.


Sjukskriven utmattningssyndrom
beredare vattenfall

De dokumentära källor som identifieras nedan är skriftliga källor. Det finns även andra typer av dokument som forskning kan basera sig på, till exempel visuella 

Text i alla dess former, till exempel en tryckt Internetguide. Muntliga. Intervjuer och vittnesmål,  Kjell Eriksson går till botten med de skriftliga källorna och åker längst ner i Riksarkivet för att gräva i uppseendeväckande dokument. Skriftliga källor. Avsnitt  Dela upp källförteckningen i muntliga, skriftliga och elektroniska källor.

fornlämningar och skriftliga källor visar på en långvarig bebyggelse runt Björkemossen och byn Björke. Byn Björke finns dessutom omnämnd i ett av de äldsta 

och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven Svar på fråga 2017/18:1335 av Magnus Oscarsson (KD) Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor . Magnus Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att de anställda vid samtliga länsstyrelser är medvetna om och respekterar meddelarskyddet för den som lämnar uppgifter till massmedierna.

Text i olika form. * Muntliga. Intervjuer och utsagor.tisdag 26 mars 13 7. Vad är en källa? Det är därifrån du hämtar dina uppgifter.