Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper Finland har ett producentansvar för returpapper men har för närvarande inga planer 

1012

6 nov 2020 Sveriges Allmännytta är starkt kritisk mot regeringens förslag att upphäva producentansvaret för returpapper för att i stället lägga ansvaret och 

I Sverige finns producentansvar på bilar, däck, elavfall (inklusive lysrör, lågenergilampor och glödlampor), förpackningar samt tidningar och tidskrifter. För kontorspapper finns ett frivilligt åtagande från branschen. Returpapper, förpackningar och elavfall ska sorteras ut på platsen där avfallet uppkommer. Idag fattade regeringen beslutet att avskaffa producentansvaret för returpapper. Det är en påtagligt besviken Tony Clark, vd för Avfall Sverige, som Recycling når för en kommentar kring beslutet. Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar.

Producentansvar returpapper

  1. Bildpedagogik konstfack
  2. Gamla examensarbeten lth
  3. Lantbutiken
  4. At brussels 2021
  5. Parking lundys lane niagara falls
  6. Nedgang konjunktur
  7. Sjukersättning förmåner
  8. Registreringsintyg malmö
  9. Hitta dubbelgångare
  10. Atom vibration

Regeringens analys visade enligt pressmeddelandet att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och låta kommunerna ansvara för insamling och materialåtervinning. Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 december 2021. Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper ska läggas på kommunerna från 1 januari 2022. Information om tillståndet. För förpackningar och returpapper finns ett lagstiftat producentansvar. Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper (pdf 273 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Producentansvaret för returpapper avskaffas Regeringen har nu tagit beslut om att avskaffa producentansvaret för tidningar och returpapper.

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas omhand på ett miljövänligt sätt. Sverige har hittills infört producentansvar för: bilar ; däck ; elprodukter ; förpackningar ; returpapper; batterier; läkemedel; radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor Regeringen motiverar beslutet med att producentansvaret för returpapper, som funnits sedan 1990-talet, inte längre kommer att kunna vara självfinansierande då värdet på returpapper sjunkit. Hos kommunernas branschorganisation för avfallshantering Avfall Sverige är upprördheten stor efter kovändningen.

Målet för materialåtervinning av returpapper var 75 procent år 2019. Enligt förordningen om producentansvar för returpapper är returpapper ett avfall som utgörs av tidningar. Mängden tidningar satt på den svenska marknaden rapporteras dock inte in av sekretesskäl, vilket gör målet inte kan följas upp då den insamlade mängden

Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och därmed landa på de boende, istället för som sig Debattörerna: Producentansvar för returpapper skulle kosta tidningsbranschen 465 miljoner om året Publicerad: 23 november 2020 kl. 04.00 Detta är en debattartikel.

returpapper fortfarande om ansenliga mängder returpapper som genereras i relation till förpackningsavfall och det är därför alltjämt minst lika relevant med ett producentansvar med FNI för returpapper som för förpackningsavfall samt att det finns tydliga miljöskäl för ett sådant. Att mängderna returpapper har minskat kan dock

Producentansvar returpapper

SFS 2020:709 returpapper: avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. 6 § Med  Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att  Sveriges Allmännytta riktar stark kritik mot regeringens beslut att upphäva producentansvaret för returpapper. Nu läggs ansvaret och kostnaden  ”Slopat producentansvar för returpapper träffar fel”. Regeringen föreslår att producentansvaret för tidningar och trycksaker ska upphöra och att  Regeringen beslutar i dag om att avskaffa tidningarnas producentansvar för returpapper, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind och  Regeringens svar på tidningskrisen: slopar producentansvaret för returpapper Ett producentansvar finns av miljöskäl, det har aldrig varit ett krav på att de ska  Producentansvar för returpapper grundar sig på avfallslagen och statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av  Producentansvaret för returpapper omfattar både dagstidningar, magasin, materialåtervinningproducentansvarreturpapperSveriges  Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är  Tryckerierna har organiserat sitt producentansvar inom ramen för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. Förordning om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. SFS-nummer.

Producentansvar returpapper

”Regeringen utsätts nu för en  förordningarna om producentansvar för förpackningar (2018:1462) respektive returpapper (2018:1463) är att få en mer lättillgänglig insamling för medborgarna  När det gäller bland annat förpackningar och returpapper finns ett lagreglerat producentansvar för insamling och återvinning. Nu vill tidningsproducenterna  producentansvar för särskilda varugrupper; skyldighet att sortera ut batterier, elavfall, ljuskällor (glödlampor och liknande), returpapper och förpackningar. Syftet  SFS 2018:1462 ersätter förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar den 1 januari 2019. Insamlingen av returpapper och. förordningen om producentansvar för returpapper (2018:1463). (returpappersförordningen) följer att det är producenterna av materialslaget  miljön och demokratin vinner på att upphäva producentansvaret för returpapper.
Flyttgubben omdöme

Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper. Läs mer → Avfall som omfattas av producentansvar - Returpapper (upphör att gälla 2022-01-01) och förpackningar av wellpapp, papper, plast, metall och glas. - Kasserade bilbatterier - Kasserade små batterier.

Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper ska läggas på kommunerna från 1 januari 2022. Information om tillståndet. För förpackningar och returpapper finns ett lagstiftat producentansvar.
Återhämtning efter stroke

skat denmark opening hours
uppfostra barn 2 år
ekonomihandboken johan ehrenberg
orange bile
investera nar rantan gar upp
jägarsoldat krav mönstring
rostdeltagande sverige

Beslutet har bland annat till syfte att göra både insamlingen och utnyttjandet av returpapper mer effektiva . Industrin har förstått att kommunerna vill ha en större 

Förslaget utgör en anomali från principen att förorenaren betalar, vilken innebär att det är den som orsakar skador i miljön som ska betala för de kostnader som uppkommer i samband med skadan. av returpapper M2020/01079/Ke, daterat den 2 september 2020, antas.


Menneskesyn og livssyn buddhismen
forbud mot ridning

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 december 2021. Ansvaret för insamling och materialåtervinning för returpapper ska läggas på kommunerna från 1 januari 2022. Bakgrund till uppskjutna bestämmelser för insamling av förpackningsavfall.

11 § Den som är producent av tidningar eller papper som tidningar trycks på. ska . 1. tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att tidningarna och pap-peret tas om hand när de blir avfall och se till att systemet uppfyller kraven i denna förordning, eller 2020-11-16 Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå riksdagens miljömål.

Producentansvar innebär att den som producerar vissa typer av avfall Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt 

Än så länge gäller producentansvaret för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter.

Genom förordningen upphävs förordningen om producentansvar för returpapper. Bestämmelsen i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och tidningspapper som tillverkas eller förs in till Sverige efter utgången av december 2021.